Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Svenska, Historia

Det första alfabetet

Under mycket lång tid bevarade människor sina berättelser muntligt via sånger och poesi. Men hur uppstod skriftspråket?

Det vi vet är att det första steget var piktogram, som användes för 5000 år sedan, för att ha koll på flödet av varor runt om i det nya bondesamhället runt bördiga halvmånen. Från sumererna i Mesopotamien till egyptierna vid Nilen. De fyra stora första skriftspråken är kilskrift, hieroglyfer, kinesisk skrift och mayaskrift. Alla fyra bygger på rebusprincipen och har uppstått var för sig. Gemensamt för dessa skriftspråk är att de uppstått med ett sinne för humor och ordvitsar!

Ursprungligen var det arbetskraft från Kanaans land (nuvarande Israel-Palestina) som kom till Egypten och förenklade hieroglyferna. Från att tidigare ha symboliserat en bild, kunde hieroglyferna plötsligt även symbolisera ett ljud, som fogades ihop med ljudet från en annan hieroglyf. Med andra ord en fonetisk skrift liknande det vi har idag. När, var, hur? Det får du se i filmen!

Filmen är del ett av två. Del två ”Hur skriften förändrade världen” handlar bland annat om vad som hände när boktryckarkonsten uppstod.

Har tidigare visats på UR med namnet "Bokstav, symbol och hieroglyf - Det första alfabetet".