Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Psykologi Och Filosofi

En gåtfull verklighet

En film om hur gravt utvecklingsstörda upplever sin värld. Det finns en ganska stor grupp människor vi nästan aldrig ser. När vi träffar på dem berörs vi ofta illa. Det är de gravt utvecklingsstörda och då speciellt vuxna. Det är de som inte alls kan föra sin egen talan och som inte har något verbalt språk. De har kanske ett barns intelligens och behandlas ofta som sådana men har en vuxens erfarenheter och behov.

Hur mår dessa människor egentligen? Hur ser deras vardag ut? Har de ett värdigt och meningsfullt liv?