Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Samhällskunskap

Ett nytt kallt krig

Det kalla kriget har definierats som tiden mellan 1945–1991. Perioden präglades av ideologiska motpoler, kapprustning och terrorbalans mellan öst och väst. Stormakterna, USA och Sovjetunionen, dominerade världsarenan. Samtidigt var folkrika Kina fattigt och försvagat efter Maos tillträde 1949 samt svält och utrensningar under 50–60-talet. 

På 80-talet försvagades ekonomin i Sovjetunionen, medan Kina långsamt blev starkare och införde ekonomiska reformer. 1991, när Sovjetunionen upplöstes framstod USA som en ensam dominerande supermakt. Men skenet bedrog. När Putin kom till makten började allt om. Och Kinas tillväxt gör att de kommer att bli världens största ekonomi 2030. Världen befinner sig i ett nytt kallt krig.

Kommer supermakterna att se till sina egenintressen?
Eller kan de samarbeta om klimatförändringarna som hotar oss alla?

Rekommenderas för gymnasiet i SH, Hi, Hi1B, SH 2 och 3 och i kurserna Internationella relationer samt Internationell ekonomi.

  • Produktionsland: Storbritannien
  • Produktionsår: 2022
  • Ämnen: Samhällskunskap Historia
  • Målgrupper: Gymnasieskola
  • Språk: Engelska
  • Textade språk: Svenska
  • Ålder från: 15 år
  • Speltid: 43 min
  • Artikelnummer: EDU0394