Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Samhällskunskap

Internationella händelser – Kina och USA i Afrika

Från Sydafrika till Etiopien, från Nigeria till Kenya. Hela Afrika har blivit en byggarbetsplats. Dammar, motorvägar, hamnar, broar och järnvägar växer fram. Många av dem finansieras med lån från Kina som tänkt långsiktigt vad gäller avkastning. Men när lånen ska betalas har Kina varit ovillig att erbjuda skuldsanering. Och under pandemin hjälpte Kina Afrika, vilket gav mycket PR. USA har å andra sidan länge varit den största bidragsgivaren vad gäller till exempel mediciner till Afrika, men infrastruktursatsningar har minskat sedan 1990-talet. Nu har USA och västländer tänkt om och ser Afrika som en viktig marknad.

Kommer USA lyckas öka sina investeringar i Afrika i konkurrens med Kina?