Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Hi, Sh, Fr

Förstå sammanhanget – Sen kvinnlig rösträtt i Frankrike

29 april 1945 infördes kvinnlig rösträtt i Frankrike. Ett år tidigare, nästan sist i Europa, den 21 april 1944, hade kvinnor fått rösträtten beviljad efter en lång kamp.
Hur kom det sig när en av världens första feminister redan 1791 krävde jämställdhet mellan könen? Från 1800-talets första feministiska rörelser drev kvinnorna kampen vidare, på 1900-talet inspirerade av de engelska suffragetterna. Ändå var det först med De Gaulle, efter andra världskriget som rösträtten genomfördes och först på 60-talet fick kvinnor rätt att arbeta och öppna ett bankkonto.

  • Vilket år beviljades rätt till abort i Frankrike?

Vad kan historiska källor lära oss om människors och gruppers strävan att påverka sina levnadsvillkor? Serien "Förstå sammanhanget" underlättar förståelsen av orsaker och konsekvenser till komplexa skeenden. Alla delar har en egen handledning.