Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Samhällskunskap

I Gretas fotspår

Två drivna flickor i Belgien engagerar sig för miljön och vill påverka beslutsfattare i sitt land men även Europa. Vi får se hur de mot många odds arrangerar en massdemonstration samtidigt som de sköter skola och läxor och reser till Frankrike för att prata med politiker. Hela tiden lyfts Greta Thunberg som en förebild och i slutet av filmen får man se ungdomarnas kloka samtal tillsammans med Greta Thunberg. En varm och hoppfull film som förmedlar vanliga ungdomars kamp för att minska klimatförändringarna.

Filmen tar upp ämnen inom Agenda 2030 främst det globala målet 13. Eftersom att ungdomarna kämpar för att politikernas strategier på nationell såväl som internationell nivå integrerar klimatåtgärder.

Globala målen 13 - bekämpa klimatförändringarna

13.2 Integrera åtgärder mot klimatförändringar i politik och planering
Integrera klimatåtgärder i politik, strategier och planering på nationell nivå.

Globala målen