Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Hem- Och Konsumentkunskap

Mat, kläder och hållbarhet

I en pågående klimatkris finns det mycket vi inte vet och mycket vi kan göra. Men vad är det vi inte vet och vad kan jag som enskild konsument göra? Filmen lyfter vad som krävs i resurser och arbetsförhållanden för att bistå vår västvärld med billig mat och billiga kläder. Filmen belyser historiska konsumentvanor kontra det nutida slit-och-släng-beteendet genom att följa en liten familj och deras tankar. I filmen lär sig familjen om hållbarhet och förstår att de med små medel kan de göra stora förändringar som konsumenter. De första 27 minuterna handlar om mat och därefter till 44 minuter in i filmen handlar det om kläder för att sedan avslutas summerande.

Filmen möter många globala mål från Agenda 2030 men främst om arbetsvillkor (mål 8), hållbar produktion och konsumtion (mål 12) samt ha hållbara vattenresurser (mål 6).

Globala målen - rent vatten och sanitet för alla    Globala målen - anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt   Globala målen - hållbar konsumtion och produktion

Denna film berör de globala målen 6, 8 och 12

6: Rent vatten och sanitet för alla
Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla

8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla

12: Hållbar konsumtion och produktion
Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster

Globala målen