Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Geografi/samhällskunskap

Jordens framtid – vattenbrist

I Kalifornien finns världens största produktion av vattenkrävande
grödor. Där produceras exempelvis grödor som används till djurfoder
som också exporteras till andra länder. I genomsnitt använder ett
amerikanskt hushåll cirka 5680 liter vatten per person och dag. Nästan hälften är kopplat till kött- och mejeriprodukter och kallas virtuellt vatten. Eftersom vattnet inte räcker borras nya brunnar som går djupare ner, ungefär
120-150 meter. Vattnet har blivit en symbol för ojämlikheten i världen, där
exempelvis en amerikan använder 400 liter om dagen, medan en
etiopier bara använder 15 liter om dagen.

I avsnittet visas exempel från Kalifornien, Kenya och Kapstaden.