Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Geologi

Landformer – Vittring, erosion och sedimentation

Del 1 av 5
Vittring innebär att mineraler och bergarter på jordytan omvandlas och förstörs under påverkan av klimatet. Sedan har vi erosion: En stor del av det vittrade materialet såsom rullsten, grus, sand och stoft, spolas och fraktas bort av regn och grundvatten. Bäckar transporterar erosionsmaterialet nedför sluttningar. Sedan forslar floderna det vidare. Någonstans på vägen eller först i mynningen, där floden långsamt rinner ut i havet, lagras erosionsmaterialet som sediment.