Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Geografi

Polarzon

I polartrakterna, som ligger som ett band runt nord- och sydpolen, är det mycket som är annorlunda jämfört med andra klimatzoner. Medeltemperaturen är strax över noll grader, dagarna och nätterna är extrema i sina tidslängder, artrikedomen är inte så mångfasetterad. Ändå lever det människor här. Vad livnär dessa människor sig på, både förr och nu? Vilken näringsverksamhet finns det här? Användbar i arbetet med klimatzoner samt för att få inblick i inuiternas liv på Grönland samt urbefolkningen på ryska tundran.

Med filmen kan man också arbeta med Globala målen från Agenda 2030.

Tidkoder i filmen:
00:00  Naturen i polarzonen
09:40  Inuiter – Tradition och utveckling
17:50  Skogsbruk i den norra barrskogsregionen
25:52  Ren-nomadism

Globala målen - hållbara städer och samhällen   Globala målen - hållbar konsumtion och produktion   Globala målen - bekämpa klimatförändringarna   Globala målen 15 - ekosystem

Denna film berör de globala målen 11, 12, 13 och 15.

11: Hållbara städer och samhällen
Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara

12: Hållbar konsumtion och produktion
Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster

13: Bekämpa klimatförändringarna
Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser*
* Med beaktande av att Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar är det främsta internationella, mellanstatliga forumet för förhandlingar om hur världen ska hantera klimatförändringarna.

15: Ekosystem och biologisk mångfald
Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald

Globala målen