Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Samhällskunskap

Presidentval i USA – elektorer

USA har en representativ demokrati där valda elektorer från delstaterna i sin tur väljer presidenten. Systemet kan verka svårförståeligt, särskilt då det inte alltid är den presidentkandidat som har fått flest röster som vinner. Ytligt sett framstår det som en orättvisa, men i själva verket bygger allt på en sinnrik och viktig maktdelningsprincip. Elektorskollegiet har anor från konstitutionens grundandes 1787 och har tjänat landet sedan dess.

På vilket sätt kan konstitutionen skydda USA från korruption och maktmissbruk? På vilket sätt kan det upplevas odemokratiskt?

"Ändra inte något i konstitutionen. Den måste bibehållas, för det är det
enda skyddet av våra friheter." Abraham Lincoln

Kapitel:
00:13:25    Elektorskollegiet
00:20:04    Federalism
00:24:19    Demokrati eller individuella rättigheter?
00:31:24    Bygga konsensus
00:42:02    Tvåpartisystemet
00:46:22    Undvika extremism
00:49:14    Pengar i politiken
00:52:56    Omräkningar och bedrägerier
59:02:00    Minoritetsrättigheter
01.10:38    Värna vår framtid