Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Historia

Skolrevolutionen 1918-1939

Efter första världskriget, när Europa var traumatiserat, tänkte pedagoger att det var möjligt att skapa en värld utan våld. Personer som Maria Montessori och Célestine Freinet förändrade på djupet tankar kring hur utbildning kunde bedrivas. Idéerna fanns i fler länder än Frankrike och Italien. De tog även form i Tyskland, Polen, Ryssland och Storbritannien av Alexander S. Neill. Synen på barnet och en barncentrerad utgångspunkt i undervisning hade de gemensamt. Men de totalitära ideologierna i Europa kom att ställa sig i vägen för ideologernas visioner.