Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Geografi

Stadstransporter – människor i fokus

Allt fler stora städer byggs om för att ge mer plats åt andra trafikslag än bilar. Yta som tidigare har gynnat motortrafik blir omfördelad så att även cyklister och gångtrafikanter får lika mycket plats. Därutöver finns en idé om 15-minutersstaden. Allt invånarna behöver ska finnas högst 15 minuter bort. Våra rörelsemönster behöver ändras och ifrågasättas. I filmen ges intressanta exempel från Barcelona, Berlin, Paris, Singapore samt staden som inspirerat alla stadsplanerare: Köpenhamn.

"Varför cyklar du? För klimatet? Nej. Billigast? Nej. Hälsosammast?  Nej.
För det är snabbast och enklast :)"
Jan Gehl, stadsplanerarguru, Köpenhamn

Filmen finns även uppdelad i separata avsnitt om Barcelona, Berlin och Paris.

Denna film berör det globala målet 11: Hållbara städer och samhällen.

Globala målen - hållbara städer och samhällen

Globala målen