Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Hållbar utveckling

Klimatlösningar – Transport och energi

Serien Klimatlösningar visades för alla deltagare vid FN:s 26:e klimatkonferens i Glasgow, 2021

Del 4 av 5: Transport och energi
Transporter orsakar i dag cirka 15 procent av de globala utsläppen och transportsektorn kan halvera utsläppen till 2030. Ekonomiska lösningar finns men ökad samordning med subventioner mellan offentlig sektor och industri behöver påskyndas för snabb omställning.
I dag är 70 procent av alla resor korta. De skulle kunna ersättas av rena, ”nollutsläppsfordon”, vilket skulle ge renare luft i städerna och minskad dödlighet. Produktion av förnybar energi dubbleras var tredje år och kostnaden för solenergi har minskat 90 procent på tio år. Regeringar måste sluta investera i och subventionera fossila bränslen!

  • Vad är egentligen nollutsläppsfordon?

Serien föreslår hur koldioxidutsläppen kan halveras till 2030 inom sitt område och fortsatt halveras varje decennium. Åtgärderna har ofta andra positiva bieffekter på natur och ekosystem. För att nå halveringen krävs politiska beslut, nya lagar och förordningar, ekonomiska stimulanser och ett förändrat synsätt på ekonomisk utveckling.

Filmen är gjord av My Lindberg utifrån Exponential Roadmaps rapport och filmerna är faktagranskade av forskare bakom rapporten.

Rapporten: https://exponentialroadmap.org/wp-content/uploads/2020/03/ExponentialRoadmap_1.5.1_216x279_08_AW_Download_Singles_Small.pdf

Exponential Roadmaps hemsida: https://exponentialroadmap.org