Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Samhällskunskap

Framtidsfokus – inkomstklyftor

Serien "Framtidsfokus" analyserar stora utmaningar i världen och pekar på lösningar utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Programmen berör 12 av de 17 Globala målen  och bygger på data samt expertanalyser från informationsföretaget Bloomberg.

De senaste 30 åren har inkomstskillnaderna i världen ökat. En procent av de rikaste äger idag mer än hälften av världens rikedomar. Vad innebär det för människor och samhälle? Rika människor får ofta mycket makt och möjlighet att påverka politiker för att få som de vill. Det kan urholka demokratin. Ojämlikhet handlar också om mer än rättvisa. Stora inkomstskillnader och fattigdom ökar risken för kriminalitet och våld. Dessutom blir tillväxten lägre och arbetslösheten högre. Om alla fick utbildning och vård skulle även rika människor få en ökad trygghet och tillväxt.

• Hur kan klyftorna minskas?

Rekommenderas i samhällskunskap för grundskolan i åk 8, 9 och i gymnasiet i samhällskunskap 1a2, 1b2, i ekonomi, företagsekonomi samt i hållbart samhällsbyggande 100 p.

Detta avsnitt berör de globala målen 1: Ingen fattigdom, 2: Ingen hunger, 3: God hälsa och välbefinnande, 4: God utbildning, 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, 10: Minskad ojämlikhet, 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Globala målen - ingen fattigdom Globala målen - ingen hunger Globala målen - god hälsa och välbefinnande Globala målen - god utbildning Globala målen - anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Globala målen - minskad ojämlikhet Globala målen - fredliga och inkluderande samhällen

Styr ekonomi utvecklingen på jorden? Kan politiska styrmedel påverka utvecklingen? Kan nya tjänster och teknisk utveckling bidra till en hållbar tillväxt? Vad mer behövs?

Globala målen