Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Samhällskunskap

Kort om: Donutekonomin

Med en samhällsnorm där vi måste producera och sälja mer för att bibehålla en positiv ekonomisk trend i landet sker en utarmning av jordens resurser och människors liv. Kan det brytas? Finns det andra sätt att ha en tillväxtekonomi som gynnar både individen, samhället och världens klimatpolitik?

Den engelska professorn Kate Raworth har bearbetat fram en idé som hon kallar Donutekonomin (Doughnut Economy). Hon ser den som ett alternativ till den rådande ständigt växande ekonomin, ett alternativ som inte genererar stora förändringar i individens liv.

Kan vi fortfarande generera jobb och välfärd med ett annat ekonomiskt system?

I serien "Kort om" fördjupar sig varje film inom ett område. Det är i vitt skilda ämnen och ofta med högt nyhetsvärde. Alla filmerna ger utrymme till efterarbete på så sätt att eleven kan fråga sig: Vad vill jag ta reda på mer? Filmerna är lämpliga för ett lektionspass men kan också användas som inspiration till större projekt.

Detta avsnitt berör de globala målen 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt och 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Ikon för Globala målen 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Ikon för Globala målen 9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Globala målen