Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Samhällskunskap

Kort om: Medborgarlön

Historikern Rutger Bregman satte år 2017 medborgarlön på den globala politiska agendan när han skrev sin bok ”Utopia for Realists: How We Can Build the Ideal World”.  Bregman kom därefter att bli en populär talare runt om i världen om vinsterna med medborgarlön.

Inspiration om medborgarlön hämtas bland annat från North Carolina och Cherokesernas medborgarlön som de haft i 20 år. Men idén vävs även in i den västerländska välfärdens nuvarande och dyra system med sjukförsäkringar och bidrag och antropologen Graeber nämner att upp till 30 % arbetare upplever att de inte gör något meningsfullt på sitt jobb.

  • Var finns medborgarlön idag? Vilka är fördelarna med medborgarlön?

I serien "Kort om" fördjupar sig varje film inom ett område. Det är i vitt skilda ämnen och ofta med högt nyhetsvärde. Alla filmerna ger utrymme till efterarbete på så sätt att eleven kan fråga sig: Vad vill jag ta reda på mer? Filmerna är lämpliga för ett lektionspass men kan också användas som inspiration till större projekt.

Detta avsnitt berör de globala målen 1: Ingen fattigdom, 2: Ingen hunger, 3: God hälsa och välbefinnande, 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, 10: Minskad ojämlikhet

Globala målen - ingen fattigdom Globala målen - ingen hunger Globala målen - god hälsa och välbefinnande Globala målen - anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Globala målen - minskad ojämlikhet

Globala målen