Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Biologi

Genteknikens grunder

Mångfalden bland levande organismer på vår planet är förbluffande och fascinerade. Artrikedomen beror på spontana förändringar i levande varelsers gener. Och förändringarna i, eller genom, en organisms arvsmassa kallas för mutationer. Dessa ger nya egenskaper och, så småningom, nya arter.

Mutationer är alltså den grundläggande orsaken bakom den process vi kallar evolution. Men förändringar kan också nås på annat sätt, genom genteknik. Humant insulin är ett känt exempel på nyttan med genteknik.

Filmen är indelad i fyra olika avsnitt som kan användas separat i undervisningen.

  1. Vägen till genteknik (00:00 - 10:06 min)
  2. Isolation och rekombination (10:06 - 18:28 min)
  3. Genöverföring (18:28 - 26:27 min)
  4. Selektion och kloning (26:27 - 35 min)