Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Biologi

Genteknikens framtida utmaningar

I 8 000 år har människor valt ut grödor att odla och sedan 1800-talet har våra kunskaper om nedärvda egenskaper hos växter ökat. Allt fördelaktigare nyttoväxter har odlats fram, och genteknik har sedan decennier utvidgats till levande varelser.

Förespråkarna för grön genteknik framhåller de goda egenskaper växterna kan få, och de viktiga läkemedel som människor kan ta del av. Motståndarna menar att vi inte vet hur ingreppen i växternas arvsmassa påverkar vårt växt- och djurliv. Å ena sidan kan genteknik rädda människor från svält och sjukdomar. Å andra sidan kan man fråga sig om ett gott syfte ger människan rätt att experimentera med andra levande varelser?

Filmen är indelad i 4 olika avsnitt som kan användas separat i undervisningen:

  1. Genteknik på växter (02:16 – 10:15)
  2. Genteknik på djur (10:42 – 18:55)
  3. Genteknik på människor (19:22 – 31:07)
  4. Genteknikens framtid (31:30 – 42 min)