Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Biologi

Kort om: Kartlagda gener och hälsa

Estland har inrättat en biobank där snart 150 000 frivilliga invånares DNA-sekvenser har lagrats i en databas. På det här sättet vill ett av de mest digitaliserade länderna i världen inrätta engagerande, förebyggande och personlig hälsovård som är baserad på medborgarnas DNA.

Sjukdomar som ligger latent i våra gener kan komma till uttryck om vi utsätter kroppen för vissa risker under våra liv. Med kunskap om sina gener kan respektive medborgare få konkreta hälsofrämjande råd som är skräddarsydda. Estland ser således att katalogisering av enskilda individers gener är framtiden för folkets hälsa.

  • Men en stor fråga är: Hur skyddar vi våra personuppgifter mot otillåten användning?

I serien "Kort om" fördjupar sig varje film inom ett område. Det är i vitt skilda ämnen och ofta med högt nyhetsvärde. Alla filmerna ger utrymme till efterarbete på så sätt att eleven kan fråga sig: Vad vill jag ta reda på mer? Filmerna är lämpliga för ett lektionspass men kan också användas som inspiration till större projekt.

Denna film berör det globala målet 3: God hälsa och välbefinnande

Globala målen - god hälsa och välbefinnande

Globala målen