Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Värdegrund

Han, hon, hen – ett genusmedvetet synsätt

Varför blev ordet hen en världsnyhet? Och finns det könsroller och varför lever de vidare, i så fall? På förskolan Egalia vill man motverka stereotypa könsroller. För när lär man sig könsroller egentligen? Utgångspunkten är att män och kvinnor inte föds med olika egenskaper, utan uppfostras till kvinnor och män. Barnen ska få utveckla sin egen person, utan att begränsas av sitt kön.

Redan 1998 var regeringens mål att uppnå bättre jämställdhet på alla sociala områden. Ändå anses förskolan Egalia 15 år senare vara pionjärer. De låter en genusmedveten pedagogik genomsyra förhållningssättet i vardagen. Det innebär att de uppmärksammar föreställningar om kön och könstillhörighet, och försöker bryta rådande könsnormer med pedagogik.

Tips - filmen kan användas i fortbildningsyfte om genus för personal från förskolan till gymnasiet, samt som diskussionunderlag med elever från cirka 12 års ålder.

Varje år tillkommer många nya ord i svenskan.Varför har ordet ”hen” diskuterats mycket i medier? Diskutera om könsroller påverkar dig!