Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Fysik, Biologi, Kemi

Kvantmekanikens hemligheter – Varde liv!

Professor Jim Al-Khalili följer spåren i jakt på kvantfysikens ursprung. Med spännande demonstrationer och experiment förklarar denna engagerande serie grunderna för hur vi förstår världen i dag.

Kan kvantmekanik bidra till att förklara de största mysterierna inom biologi? Fantastiska exempel visar hur teorier om kvantfysik ligger till grund för de mest grundläggande biologiska processer, som flyttfåglars förmåga att hitta rätt med hjälp av jordens magnetfält.

Dessutom demonstreras hur vårt luktsinne påverkas av eteriska kvantvibrationer, samt hur växter styrs av osäkerhetsprincipen när de fångar solljus under fotosyntesen. Kan kvantmekanik eller kvantbiologin till och med ha format den mekanism genom vilken levande arter har utvecklats?

Kapitelindelning:

  1. Våra mänskliga sinnen, kvantnäsan och kvantvibrationer(00:00 - 26:38 min)
  2. Metamorfosens mirakel, kvantgrodan, kvantvågor och kvantmutationer (26:39 - 59:00 min)

 Trailer