Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Samhällskunskap

Public service – ett demokratiskt uppdrag

Vad är public service och varför finns det? Nyhetsprogrammet Aktuellt på SVT, program på Sveriges Radio och Kunskapskanalen ingår alla i public service-utbudet. Gemensamt för dem är att de ska ”tjäna alla” och ge allsidig information åt alla i samhället och att olika åsikter ska bli hörda. I kanalerna finns inte reklam då public service ska vara oberoende. Public service-programmen bekostas med våra skattepengar. 

Syftet med public service är att alla människor ska få oberoende fakta inför vardagsbeslut eller inför ett val. Det är viktigt i vår demokrati. Ingen ska kunna lägga sig i vad som tas upp i till exempel nyheterna, inte ens statsministern.  

Tips - ta gärna hjälp av filmens handledning med frågor, övningar och länkar.

Trailer

Undersökningar visar att de flesta i Sverige har ett högt förtroende för public service. I programmet medverkar bland annat personer från Dagens media och Myndigheten för press, radio och tv.

Globala målen - fredliga samhällen

Denna film berör det globala målet 16.10: Säkerställa allmän tillgång till information och skydda de grundläggande friheterna.
Säkerställa allmän tillgång till information och skydda grundläggande friheter, i enlighet med nationell lagstiftning och internationella avtal.

Globala målen