Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Samhällskunskap

Kravallerna i Hongkong

Juni 2019, Hongkongs invånare reagerar på ett nytt lagförslag som inskränker deras demokratiska rättigheter som de har blivit lovade sedan Kina tog över efter att Hongkong varit en brittisk besittning mellan 1841 till 1997. En tredjedel av Hongkongs befolkning går man ur huse och demonstrerar. November 2019 kulminerar kampen och ett universitet barrikaderas som en krigszon och slutar med att tusentals unga människor arresteras av en brutal poliskår. Det är en politisk kamp i ett område som har identitetskris. Smeltdegeln kokar.
Hur bemöter Kinas president Xi Jinping och Hongkongs chefsminister Carrie Lam protesterna?

En film som lyfter en nutida aktivism för demokratiska rättigheter med bilder inifrån barrikaderna. Med inblick från politiker och aktivister får vi chans att förstå ett folks kamp för demokrati enligt Globala målen 10 och 16.

Globala målen 10 - minskad ojämlikhet   Globala målen 16 - fredliga och inkluderande samhällen

Denna film berör de globala målen 10 och 16

10: Minskad ojämlikhet
Minska ojämlikheten inom och mellan länder

16: Fredliga och inkluderande samhällen
Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer

Globala målen