Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Samhällskunskap

Lön utan jobb

2300-talet. Mycket har hänt de senaste 300 åren. Prylar intresserar inte folk
längre. Ingen behöver vara hungrig och behovet att äga saker är borta. Människor
har vuxit upp. Tidigare i människans historia togs våra gemensamma resurser
som mark, vatten och luft i beslag av ett fåtal. Och med ägandet följde makt.
Men nuförtiden på 2300-talet finns inga pengar och naturresurserna ägs gemensamt.
Förändringen inträffade i början på 2000-talet med en enkel idé om en
garanterad basinkomst eller medborgarlön. För varför skulle fattigdom accepteras
samtidigt som varor överproducerades?

Filmen är indelad i avsnitt:

  • 00:00 - 05:10 Introduktion - vi befinner oss i framtiden.
  • 05:11-15:14 - Nutid. Det här är ditt land – se hur medborgarlön fungerar i Alaska.
  • 15:14 -18:45 - Den misslyckade välfärdsrevolutionen – de fria marknadskrafterna avgör inkomstfördelning efter 1982.
  • 18:45-25:55 - Vad som får oss att arbeta – varför fortsätter lotterivinnare ofta att jobba?
  • 25:55-35:16 - Klasskrig och andra försyndelser – storföretagens intressen har under 1900-talet tagit över i de västerländska demokratierna.
  • 35:16-41:01 - Vem blir först? – se hur medborgarlön fungerade i en by i ekonomiskt ojämlika landet Namibia.
  • 41:01-52:00 - Framtiden är redan här – vem äger resurserna och vem äger robotarna? Maskiner borde jobba, människor tänka.

 

Globala målen 10 - minskad ojämlikhet   Globala målen 8 - anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Denna film berör globala målen:

10: Minskad ojämlikhet
Minska ojämlikheten inom och mellan länder

 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla

Globala målen