Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Miljö

Funderat på? Mätmetoder av växthusgaser

Kan nya mätmetoder av växthusgaser lösa klimatfrågan? I filmen förklaras bl.a. hur 800 000 år gammal is från Antarktis kan hjälpa oss att förstå den globala uppvärmningen. Hur kontrollerar vi att länder sänker sina utsläppsnivåer i enlighet med Kyotoavtalet? Kan fytoplankton minska växthuseffekten? Och kan man genom att ändra fodret för en ko minska metanutsläppen?

Tips! Vill du visa ett avsnitt ur filmen? Välj något av följande, som kan användas separat i undervisningen.

  1. Avsnittet berättar mer om växthusgaser och hur gammal is blir en ledtråd till dagens klimatförändringar. Du får även se hur man utvinner växthusgaserur is (tom ca 7:35 min)
  2. I avsnittet får du se olika exempel för hur man mäter nivåer av växthusgaser på land och ut i rymden. T.ex. med hjälp av solljus
    (tom ca 12:53 min)
  3. I avsnittet berättas om hur fytoplankton kan bli en viktig del av utsläppsrätts-marknaden. Avsnittet berättar också om Londonkonventionen
    (tom ca16:05 min)
  4. Avsnittet tar upp det komplexa sambandet mellan kornas föda och metan-utsläpp. Bl.a. utförs experiment i en konstgjord våm (en av kons förmagar)
    (tom ca 22:00 min)