Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Geografi

Världen i växthuset del 1 – Klimatförändringarna och hur vi lärde oss att förstå dem

Klimatförändringarna är inte ett nytt ämne men sorgligt nog fortfarande högaktuellt. Det ser vi till exempel genom världsskogarnas förändrade andningsmönster och de kalla havens temperaturförändringar.

När rutinerade meteorologen Paul Douglas inleder med uttrycket ”Rytmen i atmosfären är ur lag” blir man nyfiken. Hur ser han det? Den historiska utvecklingen av klimatforskningen som till exempel Keelingkurvan beskrivs men också en välbeskriven förklaring av hur växthuseffekten fungerar.

Hur kan vi veta koldioxidhaltens förändringar i atmosfären 800 000 år bakåt i tiden?

Denna film berör det globala målet 17: Genomförande och globalt partnerskap.

Globala målen - ikon för mål 17: Genomförande och partnerskap

Globala målen