Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Geografi

Forskning pågår – Klimatforskarna på Svalbard

Klimatets förändringar kan upplevas som dystra, men det finns hopp! Den sympatiska forskaren Claudia Mohr och hennes team från Stockholms universitet arbetar med att mäta partiklar i luften med hjälp av ett nätverk apparater utspridda i världen. Figaro, som deras maskin heter, ska till världens nordligaste bosättning i Arktis på berget Seppling. Där är det kallt och det ger utmaningar.

Teamet får under två veckor lösa många tekniska problem innan de tryggt kan lämna Figaro till att samla in data under ett år. Datan ska sen berätta vilka partiklar som finns i luften och vilka som är utsläpp från mänsklig verksamhet. Men även undersöka vilka partiklar som är bra för att begränsa uppvärmningen av jordens atmosfär.

Ju mer underlag som finns desto bättre kan vi förstå klimatets system och det här är en del av underlaget.

 

Globala målen - bekämpa klimatförändringarna

Detta avsnitt berör det globala målet 13: Bekämpa klimatförändringarna
Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser*

* Med beaktande av att Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar är det främsta internationella, mellanstatliga forumet för förhandlingar om hur världen ska hantera klimatförändringarna.

Globala målen

  • Produktionsland: Sverige
  • Produktionsår: 2020
  • Ämnen: Geografi Teknik
  • Målgrupper: Grundskola 7-9 Gymnasieskola
  • Språk: Svenska, Engelska
  • Textade språk: Svenska
  • Ålder från: 13 år
  • Speltid: 15 min
  • Artikelnummer: EDU0356_2