Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Hållbar Utveckling

Klimatlösningar – Innovationer och teknik

Serien Klimatlösningar visades för alla deltagare vid FN:s 26:e klimatkonferens i Glasgow, 2021

Del 5 av 5: Innovationer och teknik
Möjligheter till utveckling är stor och det gäller även förädling av befintliga produkter. Vi kan bygga en bättre och mer hållbar värld som ger trygghet och välstånd inom planetens gränser. För att halvera utsläppen varje decennium behöver klimatlösningarna utökas i alla sektorer från industri, energi, bygg, matproduktion till hållbara investeringar. 

Men teknologi i sig är inte neutral. Den kan påskynda uppvärmningen. Därför måste företag ha tydliga mål och integrera klimatet i all strategi. Och människor behöver engageras på alla nivåer för att göra hållbara val. Då ska det vara möjligt att stabilisera den globala uppvärmningen, öka återvinning och öka biologisk mångfald!

Serien föreslår hur koldioxidutsläppen kan halveras till 2030 inom sitt område och fortsatt halveras varje decennium. Åtgärderna har ofta andra positiva bieffekter på natur och ekosystem. För att nå halveringen krävs politiska beslut, nya lagar och förordningar, ekonomiska stimulanser och ett förändrat synsätt på ekonomisk utveckling.

Filmen är gjord av My Lindberg utifrån Exponential Roadmaps rapport och filmerna är faktagranskade av forskare bakom rapporten.

Rapporten: https://exponentialroadmap.org/wp-content/uploads/2020/03/ExponentialRoadmap_1.5.1_216x279_08_AW_Download_Singles_Small.pdf

Exponential Roadmaps hemsida: https://exponentialroadmap.org