Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Idrott Och Hälsa

Psykisk hälsa – psykos

Vad är egentligen verkligt? Möt fyra unga vuxna som lever med psykoser som utvecklats av olika orsaker. Många gånger handlar det om droger som utlösare av psykoser och vissa fastnar i denna osäkra verklighet.

En av skolans viktigaste uppdrag är att stärka barns självkänsla och lyfta personliga ämnen. Ett sätt är att med film visa andra människors upplevelser av hur det är att leva med någon form av psykisk åkomma. Vi får i serien möta folk som lever med psykoser som kan uppstå om man tar droger. Men också hur ätstörningar påverkar kvinnors hela uppväxt och liv samt unga mäns tankar om självmord och hur man hanterar dessa tankar.

Den här serien från Nya Zeeland kan även användas i engelskundervisningen för att lyssna på olika dialekter av engelskan.