Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Idrott Och Hälsa/biologi

Psykisk hälsa – självmord

En film där pojkar och mäns nattsvartaste känsla till livet tas upp. När börjar tankar om självmord? Lyssna till en grupp unga pojkar som mycket personligt pratar om sina självmordskänslor. Och följ hur män hanterar sin problematik och historia med terapi och medicinering.

En av skolans viktigaste uppdrag är att stärka barns självkänsla och lyfta personliga ämnen. Ett sätt är att med film visa andra människors upplevelser av hur det är att leva med någon form av psykisk åkomma. Vi får i serien möta folk som lever med psykoser som kan uppstå om man tar droger. Men också hur ätstörningar påverkar kvinnors hela uppväxt och liv samt unga mäns tankar om självmord och hur man hanterar dessa tankar.

Den här serien från Nya Zeeland kan även användas i engelskundervisningen för att lyssna på olika dialekter av engelskan.