Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Filmnavet religionskunskap

Judendom - en överblick

”Judendom – en överblick” är en översiktsfilm om judendomen, en av våra stora världsreligioner. Vilka centrala tankegångar finns inom judendom och hur tar de sig uttryck i vardagslivet? Vilken betydelse har t.ex. de heliga skrifterna för en jude? Vad tror man på som jude och hur viktig är tillhörigheten för judarna? Filmen tar också upp judendomens uppkomst, spridning och geografiska utbredning samt viktiga judiska ritualer och högtider.

Tänket bakom Filmserien: fördomar bekämpas genom kunskap! Syftet bakom filmerna är att öka kunskapen om världsreligioner hos eleverna och därmed minska klyftor mellan människor inom Sverige och globalt.

Filmserien ”Världsreligionerna - En överblick” är en filmserie i religion för årskurs 6 och uppåt och bygger på läroplanen för grundskolan Lgr 22. Varje film har ett tema som utgår från syftesbeskrivning och det centrala innehållet inom ämnet religion. Filmserien tar upp frågeställningar och belyser dem från olika perspektiv, till exempel det akademiska BBB, Believe, Belong and Behave (Tro, Tillhörighet och Göra). I filmerna deltar representanter för religionerna, både vuxna, ungdomar och andliga ledare. Religionsvetare deltar i syfte att belysa frågeställningarna utifrån ett vetenskapligt perspektiv. Förhoppningen är att filmerna bidrar till en fördjupning av kunskap om världsreligionerna samt ger inspiration till samtal och resonemang om religionernas betydelse för oss människor och vårt samhälle.