Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Samhällskunskap/biologi

Ditt förutbestämda liv – De första åren

Del 1 av 4

Barn föds med 5 olika personlighetsdrag. Dessa drag är grundläggande för vår personlighet och de finns hos barnen varierat utmärkande. Men inte bara arv ger oss personlighet utan också den miljö vi får växa upp i. Första delen i serien ger oss inblick i hur arv och miljö samspelar hos varje individ i deras första tid i livet.

”En framgångsfaktor i det vuxna livet visar sig vara förmågan till självkontroll.”

Möt de mest vetenskapligt studerade människorna i världen. En grupp av 1 037 individer födda i en och samma stad har följts sedan deras födelse år 1972. Serien bygger på den fascinerande Dunedin-studien och informationen som den har tillhandahållit på nästan alla områden inom medicinsk och social utveckling.
Denna prisbelönta serie är ypperlig för ämnesöverskridande arbete mellan samhällskunskap och biologi men även i religion. I fyra avsnitt får vi vetenskapliga belägg för hur arv och miljö påverkar människors liv. Inget genetiskt arv är dåligt utan miljön är den som formar vår hälsa mycket mer än vad man kan föreställa sig. Hur kan samhället skapa lagar och förutsättningar som optimerar människors liv?