Tema: Kroppen, sexualitet och porr

I medier blir vi ofta dränkta med bilder och budskap som anspelar på sex. Ibland kan det vara svårt att se syftet bakom. Skiljer sig innehållet beroende på om avsändaren vill sälja något, eller om syftet är ett annat? Oavsett vad påverkar alla dessa bilder och budskap våra egna värderingar och normer, om inte annat på ett omedvetet plan.

Är synen på våra kön och vår sexualitet statisk, eller har den förändrats över tid? Vad händer egentligen i kroppen under puberteten och hur påverkar det oss? Det är frågor som går att diskutera i anslutning till våra filmer.  Ett tips är också att ta del av alla välgjorda korta filmer och handledningar i filmpaketet På tal om 6 under Film och skolas tema Normktritik.

Filmer nedan berättar om  allt från hormoner och kroppsliga förändringar i tonåren, till synen på homosexualitet när aids kom. Filmerna Porrskadat - tjejer respektive killar handlar om några tjejers och killars syn på porr.

Diskutera hur var och en kan hitta styrka att säga ja eller nej samt stå emot grupptryck, se Porrskadat och prata om porr påverkar människors föreställningar om sex eller inte, se Torka aldrig tårar utan handskar om ni vill förstå mer om hur man såg på homosexuella i Sverige för cirka 30 år sedan. Är det förresten annorlunda i dag? Och i så fall på vilket sätt?  Se Hormoner - Pubertet och stress för att lära mer om hur hormonerna fungerar och hur de styr våra känslor och vår sexualdrift.