Hoppa till innehåll

Tema: Demokrati och politik

Riksdagen – pågående demokrati - filmbild
Bild ur filmen Riksdagen – pågående demokrati

I Sverige är vårt demokratiska styrelseskick grundlagsskyddat. Våra läroplaner genomsyras av syftet att utbilda barn att lära sig att värdera och förvalta vår demokrati för framtiden. Det är viktigt och vår demokrati får aldrig tas för given.

De senaste årens auktoritära och populistiska tendenser i världen, visar att det för västländer är viktigare än någonsin att slå vakt om demokratins grundvärden och mänskliga rättigheter. Utvecklingen inför och efter det amerikanska valet 2020 är ett exempel på när demokratin explicit hotats av makthavare som inte respekterat valresultatet och i stället spridit och sprider desinformation.

Använd våra filmer på temat demokrati och politik. Filmerna är åldersuppdelade och sorterade utifrån Sverige och övriga världen.

Sverige:

Världen: