Hoppa till innehåll

Tema: Vinklad historia

Hur används historia för olika syften?
Dokumentärfilmserien “Vinklad historia” guidar oss genom kända historiska skeenden från 1900-talet. Den berättar och skärskådar de minsta detaljerna och visar filmbilder som tidigare har varit glömda eller censurerade. Greppet att skildra samma händelse utifrån olika filmares material, gör det möjligt att se nya mönster. Centrala händelser från 1900-talet diskuteras utifrån hur olika länder och upphovsmän har skildrat dem.

Vem bestämmer vad som berättas? Vad är fakta och vad är PR? Serien "Vinklad historia" kopplas med fördel till ämnena historia, mediekunskap, samhällskunskap och svenska/kommunikation, samt bild. Se exemplet nedan ur Lgr 11, syftesdelen till ämnet historia:

"Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: ”kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap, reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.”

Läs mer om undervisningstips, frågeställningar och ytterligare kopplingar till läroplan och kursplan i olika ämnen i filmernas handledningar.