Hoppa till innehåll

Tema: Grundämnet kol

Kol i kemi, biologi, geografi och fysik
Det finns mycket att undervisa om när det gäller grundämnet kol. Möjligheter till infallsvinklar är näst intill oändliga. Faktiskt bygger hela vår världsbild på kolatomens förmåga att binda sig i så många olika varianter. Därför krävs kunskaper om kolatomen inte bara i ämnet kemi utan även geografi, biologi och fysik. Ämnet kol är ett ypperligt utgångsläge för att arbeta ämnesöverskridande och sammanhangsorienterande tillsammans med kollegorna.

Nedanstående infallsvinklar om kol bygger filmförslagen på:

•    Vi använder fossilt kol för att utvinna energi.
•    Det finns kol i vår mat och i våra kroppars funktion.
•    Kolatomen är en viktig komponent i fotosyntes och cellandning.
•    Kolatomer finns i marken, luften och i vattnet. 
•    Kol hittas oftast som kovalenta bindningar i en mängd olika varianter. 
•    Kolatomen som bas i olika gaser som bidrar till jordens växthuseffekt.

Filmerna är sorterade i ordningsföljd utifrån ålder med start från 9 år.