Hoppa till innehåll

Tema: Genus

Elever ska inte begränsas av sitt kön. Det är skolans uppdrag att motverka traditionella könsmönster. Målet finns med som en röd tråd i skollagen, samtliga läroplaner och skolämnen. Men finns det könsroller och varför lever de vidare, i så fall?

Med begreppet genus menas ofta den sociala process som ger människor, grupper eller symboler kollektiva egenskaper som kopplas till kön, som manligt och maskulint respektive kvinnligt och feminint. Begreppet genus förklaras ofta som att det betonar relationen mellan könen. Med det menas att uppfattningar om kön och normer skapas relationellt. Genuskonstruktioner utmärks av ett motsatstänkande som skapar skillnader, isärhållande och makt. Nedan ser du utbildningsfilm och spelfilm på temat genus för olika åldrar. 

Ta hjälp av våra filmer och handledningar och prata om könsroller! Påverkas vi av dem och i så fall på vilket sätt? Tips: Läs igen texten om jämställdhet i LGR22, kap 1; Skolans uppdrag.

Under ålderskategorierna, länkade nedan eller i vänstermenyn, finns filmer som berör genus. Använd filmernas handledningar med övningar och frågor för att underlätta och fördjupa dina lektioner.