Hoppa till innehåll

Tema: Normkritik

Tre skäl att arbeta med normkritik
1. Förebygg diskriminering och utanförskap.
2. Öka tryggheten i skolan och ge eleverna bättre studiero.
3. Höj studieresultaten och utjämna skillnader mellan killars och tjejers resultat.

En stor del av ungas identitetsskapande sker i skolan. Därför är det viktigt att diskutera och synliggöra normer och att kunna använda ett normkritiskt perspektiv. Men vad är en norm? Och hur kan vi utmana normer som är begränsande och hämmande?

På tal om 6 är ett unikt utbildningsmaterial med ett normkritiskt perspektiv på bland annat sexualitet och identitet. Totalt är det 29 filmer  i serien med ett hundratals diskussionsfrågor och övningar anpassade till alla grundskolans- och gymnasiets obligatoriska ämnen.

I serien finns både övergripande faktafilmer och filmer med ungdomars egna berättelser och röster. Berättelserna och rösterna är autentiska, men de medverkande förekommer inte i bild av integritetsskäl.

Skolreformen från 2011 gör att du och dina kollegor kan arbeta läroplansbaserat med sexualitets-, samlevnads- och identitetsfrågor. Poängen är att göra det enklare och roligare att jobba ämnesintegrerat och ämnesövergripande!