Hoppa till innehåll

Tema: Mänskliga rättigheter

Världshälsoorganisationen - filmbild
Bild ur filmen Internationella händelser – Världshälsoorganisationen

De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och envar. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter. Texten ovan är hämtad från regeringens webbplats där det finns mer information.

De mänskliga rättigheterna är en del av folkrätten. Efter andra världskrigets massmord på bland annat judar och romer utvecklades det internationella samarbetet kring dessa rättigheter. Förenta Nationerna (FN) grundades den 24 oktober 1945, precis efter andra världskrigets slut och därför firas FN-dagen denna dag.

Visa film om mänskliga rättigheter i skolan. Utbilda eleverna i det viktiga ämnet om alla människors lika värde! Nedan hittar du filmförslag för olika åldrar: