Hoppa till innehåll

Tema: Mobbning

Skolan har ansvar för att ingen elev blir mobbad. Elever har precis som vuxna i arbetslivet rätt till en trygg och säker arbetsmiljö. Skolelever räknas som arbetstagare och skolledningen som arbetsgivare. Arbetsmiljölagen och skollagen gäller i skolan och mer information om det finns på Arbetsmiljöverket (AFS 1993:17) respektive Skolverket.

Mobbning är ett stort samhällsproblem och på organisationen Friends webbsida anges att cirka 60 000 barn och unga varje år drabbas. Ibland sker mobbning synligt framför våra ögon, men oftare är det väl dolt för vuxenvärlden. För att stoppa mobbning krävs att vi alla engagerar oss; beslutsfattare, skolledning, pedagoger, föräldrar, elever och privatpersoner.

Ta hjälp av filmerna och handledningarna som presenteras i detta tema för att arbeta mot mobbning i skolan: Varför tror du att människor mobbar? Hur tänker och känner mobbaren och den som mobbas?  Vad säger lagen om mobbning?  Hur är man en bra kompis? Varför är det alltid fel att mobba någon? Vad kan man göra om man märker att någon blir mobbad? 

Utdrag ur Lgr 22, 2.1. Normer och värden, Skolans mål är att varje elev:
• respekterar andra människors egenvärde,
• tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor.
Riktlinjer: Alla som arbetar i skolan ska
• aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper.

drama
John Hron

Västsverige, sommaren 1995. En våg av nynazistiska våldsdåd sveper över landet. Filmen ”John Hron” är den sanna historien om en 14-årig kille från det lilla samhället Kode i Kungälv. När John försvarar en elev i skolan dras han snart in i en dispyt med mobbaren. Konflikten eskalerar och orsakar spänningar mellan John och hans vänner. Det hela kastar en skugga över Johns planer för en framtida motorcykelsemester med sin flickvän och hans träning för de nationella kanotmästerskapen. Medan John försöker vinna tillbaka sina vänner, går mobbaren med i ett våldsamt gäng med nynazister. För sina heroiska insatser blev John Hron ett välkänt namn och han har haft en stor inverkan på Sverige än i dag. Filmen ”John Hron” blev den mest sedda svenska biofilmen sommaren 2016.

117 min