Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Hållbar utveckling

Klimatlösningar – Byggnader och industri

Serien Klimatlösningar visades för alla deltagare vid FN:s 26:e klimatkonferens i Glasgow, 2021

Del 2 av 5: Byggnader och industri
I dag står industrin för ca en tredjedel av världens koldioxidutsläpp. Det sätt som byggnader och varor produceras på är därför centralt. Både befolkning och efterfrågan kommer att öka och tillverkningen kan ske mer hållbart, materialeffektivt och energibesparande. Mer stål och cement kan återanvändas. Byggnader kan bli mer energisnåla. Resursanvändningen kan halveras i hela processen från planering, arkitektur till konstruktion och produkt.  Rätt lagar och regler som underlättar omställningen behövs. Då kan vi producera på ett helt nytt sätt i en cirkulär ekonomi!

  • Vad menas med cirkulär ekonomi?

Serien föreslår hur koldioxidutsläppen kan halveras till 2030 inom sitt område och fortsatt halveras varje decennium. Åtgärderna har ofta andra positiva bieffekter på natur och ekosystem. För att nå halveringen krävs politiska beslut, nya lagar och förordningar, ekonomiska stimulanser och ett förändrat synsätt på ekonomisk utveckling.

Filmen är gjord av My Lindberg utifrån Exponential Roadmaps rapport och filmerna är faktagranskade av forskare bakom rapporten.

Rapporten: https://exponentialroadmap.org/wp-content/uploads/2020/03/ExponentialRoadmap_1.5.1_216x279_08_AW_Download_Singles_Small.pdf

Exponential Roadmaps hemsida: https://exponentialroadmap.org