Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Hållbar Utveckling

Klimatlösningar – Matproduktion

Serien Klimatlösningar visades för alla deltagare vid FN:s 26:e klimatkonferens i Glasgow, 2021

Del 1 av 5: Matproduktion
I dag står matproduktionen för 25 procent av världens utsläpp, varav 65 procent kommer från köttproduktion. Men med naturbaserade lösningar på livsmedelsproduktion kan utsläppen halveras till 2030. Dessutom kan en naturbaserad lösning som växelbruk ge större skördar, näringsrikare mat och starkare ekosystem. Jordens naturskogar, som kyler omgivningen och våtmarker, ska då bevaras för den biologiska mångfalden och klimatets skull. Matproduktion påverkar biodiversitet och grundvatten. Vid matproduktion behöver marken användas med så få negativa effekter som möjligt.

  • Vad är nackdelarna med dagens metoder för att producera mat?

Serien föreslår hur koldioxidutsläppen kan halveras till 2030 inom sitt område och fortsatt halveras varje decennium. Åtgärderna har ofta andra positiva bieffekter på natur och ekosystem. För att nå halveringen krävs politiska beslut, nya lagar och förordningar, ekonomiska stimulanser och ett förändrat synsätt på ekonomisk utveckling.

Läs mer om serien i vår trycksak som öppnas som pdf: Klimatlösningar

Filmen är gjord av My Lindberg utifrån Exponential Roadmaps rapport och filmerna är faktagranskade av forskare bakom rapporten.

Rapporten: https://exponentialroadmap.org/wp-content/uploads/2020/03/ExponentialRoadmap_1.5.1_216x279_08_AW_Download_Singles_Small.pdf

Exponential Roadmaps hemsida: https://exponentialroadmap.org