Hoppa till innehåll
  Vänligen logga in för att se på film

Här kan du skapa ett klipp

Obs! tidskoden blir inte alltid exakt. Klippet kan börja någon sekund före eller efter vald tid.
Ange tiden i formatet, (mm:ss)

Kopiera den skapade länken till adressfältet i din webbläsare

Utbildningsfilm Hållbar Utveckling

Klimatlösningar – Grön ekonomi

Serien Klimatlösningar visades för alla deltagare vid FN:s 26:e klimatkonferens i Glasgow, 2021

Del 3 av 5: Grön ekonomi
Finansbranschen har störst inverkan på världens koldioxidavtryck. Pengar driver företagens aktiviteter och det är nödvändigt att alla investeringar placeras hållbart så att den globala temperaturhöjningen stannar under 2 grader. Mer än hälften av världens BNP är direkt beroende av naturen men alla ekonomier är det indirekt. Ekonomin behöver bli hållbar så att vår planet inte förstörs. Fossilindustrin får fortfarande enorma bidrag av stater, banker och pensionsfonder. Men vi måste övergå till förnybart. Undersökningar visar att 83 procent i världen vill att vi gör mer för att skydda naturen och klimatet.

  • Varför ger stater fortfarande bidrag och investerar i fossil industri?

Serien föreslår hur koldioxidutsläppen kan halveras till 2030 inom sitt område och fortsatt halveras varje decennium. Åtgärderna har ofta andra positiva bieffekter på natur och ekosystem. För att nå halveringen krävs politiska beslut, nya lagar och förordningar, ekonomiska stimulanser och ett förändrat synsätt på ekonomisk utveckling.

Filmen är gjord av My Lindberg utifrån Exponential Roadmaps rapport och filmerna är faktagranskade av forskare bakom rapporten.

Rapporten: https://exponentialroadmap.org/wp-content/uploads/2020/03/ExponentialRoadmap_1.5.1_216x279_08_AW_Download_Singles_Small.pdf

Exponential Roadmaps hemsida: https://exponentialroadmap.org