Hoppa till innehåll

Världen – Högstadiet

Internationella händelser - EU filmbild
Bild ur Internationella händelser - EU

I urvalet nedan presenteras först de filmer som skildrar internationella samarbeten eller frågor som berör hela vår värld. Därefter finns filmer som berättar om situationen i enskilda länder.

Den amerikanska serien Internationella händelser är producerad av den icke vinstdrivande amerikanska organisationen Foreign Policy Association (FPA) har en har en reflekterande blick utifrån flera länders perspektiv. Serien Framtidsfokus beskriver viktiga världsgemensamma frågor och den korta informativa och rappa serien Förstå sammanhanget visar orsaker och konsekvenser till komplexa skeenden över tid. Därutöver finns många mycket intressant enstaka program som Att skapa en Putin och den tankeväckande och inspirerande Lön utan jobb.

Till alla Film och Skolas filmer nedan finns handledningar som är synliga när du är inloggad. 

samhällskunskap
Ett nytt kallt krig

Det kalla kriget har definierats som tiden mellan 1945–1991. Perioden präglades av ideologiska motpoler, kapprustning och terrorbalans mellan öst och väst. Stormakterna, USA och Sovjetunionen, dominerade världsarenan. Samtidigt var folkrika Kina fattigt och försvagat efter Maos tillträde 1949 samt svält och utrensningar under 50–60-talet. På 80-talet försvagades ekonomin i Sovjetunionen, medan Kina långsamt blev starkare och införde ekonomiska reformer. 1991, när Sovjetunionen upplöstes framstod USA som en ensam dominerande supermakt. Men skenet bedrog. När Putin kom till makten började allt om. Och Kinas tillväxt gör att de kommer att bli världens största ekonomi 2030. Världen befinner sig i ett nytt kallt krig. Kommer supermakterna att se till sina egenintressen? Eller kan de samarbeta om klimatförändringarna som hotar oss alla?

43 min