Hoppa till innehåll

Världen – Gymnasiet

Internationella händelser – Förenta nationerna - filmbild
Bild ur Internationella händelser – Förenta nationerna

I urvalet nedan presenteras först de filmer som skildrar internationella samarbeten eller frågor som berör hela vår värld. Därefter finns filmer som berättar om situationen i enskilda länder.

Den amerikanska serien Internationella händelser är producerad av den icke vinstdrivande amerikanska organisationen Foreign Policy Association (FPA) har en har en reflekterande blick utifrån flera länders perspektiv. Serien Framtidsfokus beskriver viktiga världsgemensamma frågor och den korta informativa och rappa serien Förstå sammanhanget visar orsaker och konsekvenser till komplexa skeenden över tid. Därutöver finns många mycket intressant enstaka program som Att skapa en Putin och den tankeväckande och inspirerande Lön utan jobb.

Till alla Film och Skolas filmer nedan finns handledningar som är synliga när du är inloggad.