Hoppa till innehåll

Högstadiet

Captain Fantastic,  dekorativ bild
Bild ur spelfilmen: Captain Fantastic

Träna elevernas engelska genom att använda film med tal och valbar engelsk text. Från Film och Skola - Spelfilm plus rekommenderar vi den intressanta och fantasieggande spelfilmen Captain Fantastic liksom den småputtriga brittiska Fishermans Friends med engelsk textning.

Från Film och Skola - Utbildningsfilm tipsar vi om sagor från olika delar av världen och flera serier som passar bra att använda även i andra skolämnen i ett ämnesövergripande samarbete.

Nedan förslag på skolämnen att ämnesintegrera med: 

  • A Trip to England och England: Things You Should Know kunskaper om England. (ge)
  • Earth savers handlar om olika människor på olika platser på jorden som på något sätt gjort ett val för att hjälpa en organism eller ekosystem. (bi och ge)
  • Just so Darwin är sagor som på ett eller annat vis lyfter någon av Charles Darwins evolutionsteorier. (bi)
  • två filmer handlar om grekisk mytologi. (hi, sv)
  • Animal farm om ryska revolutionen och klassiskt litterärt verk (sh, sv)
  • Short form Poetry om olika poesiformer. (sv, bild)

Till sist, kortfilmerna Claustrophobia och Mind my Mind rekommenderas varmt i värdegrundsarbete för främst åk 9.